Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Studentenportaal

Studiebord (niet ingelogd)


Hieronder vindt u een voorbeeld van de mededelingen die op het studiebord worden geplaatst. Voor ingelogde studenten worden de mededelingen die voor hun van toepassing zijn getoond.
Onderwerp: Assistentie praktijklessen Shiatsu
Algemeen Shiatsu
26-06-2015
Aanmelding voor assistentie in de praktijklessen van de Shiatsu opleiding is vanaf vandaag mogelijk.
Alle assistenten krijgen een gratis training aangeboden.

Aanmelden voor deze training kan via www.shiatsubijscholing.nl

Aanmelden voor assistentie kan tot 1 augustus via: Opgaveformulier Assistentie

Contactpersoon voor de assistentie is docente Charlotte Geven, bereikbaar via charlotte@qing-bai.nl
Onderwerp: Praktijkexamens en integriteit
Algemeen Qing-Bai
20-06-2015
Vandaag 20 juni worden de praktijkexamens afgenomen. Om de objectiviteit van beoordeling zoveel mogelijk te waarborgen, wordt een examen afgenomen door een docent welke buiten de lessen geen contact heeft met de student. Er mag dus geen relatie zijn tussen student en docent, zoals stages, studiegroep, supervisie of patient.
Onderwerp: Diploma-uitreiking Shiatsu 1 en 3 op 29 augustus 2015
Algemeen Shiatsu
19-06-2015
De uitreiking van de diploma's Shiatsu eerste en derde jaar, is op zaterdag 29 augustus a.s. in de Eenhoorn in Amersfoort, pal tegenover het NS-station. Aanvang 20:30 uur.

Iedereen is welkom, ook niet-geslaagden en tweedejaars studenten.

Klik hier voor opgave
Onderwerp: Succes met het examen morgen !
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
12-06-2015
Zaterdag 13 juni nemen 658 studenten van Qing-Bai en de Shiatsu-opleiding deel aan het centraal schriftelijk examen in Amersfoort. Wij wensen iedereen heel veel succes !
Onderwerp: Doelstelling electrisch vervoer Qing-Bai gehaald.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
09-06-2015
De Academie Qing-Bai reed afgelopen jaar electrisch, met twee volledig electrische auto's en een zogenaamde plug-in hybride. De facilitaire dienst reed het afgelopen jaar 100.000 kilometer tussen de verschillende leslocaties en kantoor. Hiervan werd 86.000 km geheel electrisch afgelegd. De hiervoor benodigde stroom is door eigen zonnepanelen (84 stuks) opgewekt.
Onderwerp: Opleiding TuiNa therapie
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
20-05-2015
De kogel is door de kerk ! Op veler verzoek: vanaf september 2015 is er weer een 2-jarige TuiNa therapie opleiding die parallel loopt met de opleiding Acupunctuur. D.w.z. de studenten Acupunctuur en Tuina therapie hebben samen theorie, terwijl de groep splitst voor de praktijk. Op die manier kunnen we garanderen dat het afstudeerniveau van de Tuina therapie gelijk is aan dat van de Acupunctuur. Daarnaast blijft er een laagdrempelige Tuina massage opleiding op het programma staan, waarbij geen Basis Vakopleiding nodig is. En voor de afgestudeerden Acupunctuur blijft de mogelijkheid bestaan Tuina te studeren in de eenjarige opleiding Tuina voor Acupuncturisten. Dus al met al drie manieren om Tuina te studeren.
Onderwerp: Weekend met Arnaud Versluys zeer succesvol
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
18-12-2014
Afgelopen december gaf Arnaud Versluys een introductie in het klassieke Chinese werk de Shang Han Lun. Hierbij waren 350 oud-studenten en leden van de beroepsverenigingen aanwezig. Het was een introductie op een uitgebreide opleiding die in maart 2015 van start gaat.
Onderwerp: Goed nieuws voor alle studenten van de Shiatsu-opleiding
Algemeen Shiatsu
25-09-2014
Alle lesgroepen van het 1ste 2de en 3de jaar gaan door zowel in Amsterdam, Amersfoort, Breda als Nijmegen.
Onderwerp: Accreditatie door CRKBO !
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
10-09-2014
Goed nieuws: na een grondige visitatie is de Academie Qing-Bai weer geaccrediteerd door het CRKBO. Hetgeen betekent dat de opleidingen worden beschouwd als zijnde beroepsonderwijs. Dit heeft als voordeel dat er geen BTW-plicht is. De cursusprijzen kunnen daardoor de komende jaren stabiel blijven.
Onderwerp: Kiiko Matsumoto komt naar Qing-Bai
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
09-07-2014
Eind augustus 2015 geeft Kiiko Matsumoto een tweedaagse workshop aan Qing-Bai. Voor wie haar niet kent: zij is één van de topdocenten van de wereld binnen de Chinese geneeskunde. Zij is heel erg praktijkgericht en geeft altijd weer bijzonder boeiende en inspirerende lessen. We zijn dan ook erg blij, en vereerd, met haar bezoek. Meer informatie op TCMbijscholing.nl.
Onderwerp: Overzicht van studieresultaten op papier
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
01-07-2014
We sturen je volgende week een overzicht op papier toe van alle tot nu toe behaalde resultaten.
Onderwerp: Twee China-reizen
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
01-07-2014
Er zijn dit jaar twee China-reizen. Er is een gespecialiseerde gyneacologie stage, die gisteren is begonnen in Jinan in China onder leiding van Martine Cornelissen.
Daarnaast is er de jaarlijks terugkerende studenten stagereis naar QingDao, onder leiding van Renate Bekker en Li Jie. Deze begint aanstaande maandag. In de loop van deze week vertrekken de studenten richting het oosten.
Onderwerp: Inschrijven seizoen 2014-2015
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
01-07-2014
Vergeet niet, indien van toepassing, je in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Dat kan via het studiebord.nl, indien ingelogd, via het menu aan de linkerkant bij "Inschrijven". Na inschrijving krijg je een bevestiging per mail en per post.
Onderwerp: Nakijken examens
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
16-06-2014
Met man en macht wordt er al twee dagen gewerkt aan het nakijken van de examens. Zeshonderdachtenzestig examens moeten worden nagekeken en dubbel worden gecontroleerd. We proberen de resultaten zo vroeg mogelijk beschikbaar te hebben, zodat er ruim tijd is tot de herexamens, mocht dat nodig zijn. We houden je op de hoogte.
Onderwerp: Uitslagen her-tentamens
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
06-03-2014
Alle uitslagen zijn binnen en staan gepubliceerd. Kijk onder de kop "mijn resultaten".
Onderwerp: Diploma-uitreiking op zaterdag 22 maart 2014
Algemeen Qing-Bai
19-02-2014
De diploma-uitreiking van de Academie Qing-Bai vindt plaats op zaterdag 22 maart om 20.30 uur in de Eenhoorn in Amersfoort (tegenover het station).
Afgestudeerde studenten krijgen hierover deze week nog een mailtje toegestuurd, i.v.m. opgave.
Onderwerp: De opleiding Westerse Medische Basis is geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
05-02-2014
Na een zeer uitgebreide accreditatie, waarbij met name Rolf Eussen als hoofddocent van de opleiding WMB bergen heeft verzet, heeft de Stichting Hoger Onderwijs de opleiding van Qing-Bai opgenomen in haar register. Deze accreditatie is uitgevoerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). De opleiding Westersee Medische Basis voldoet daarmee aan de zogenaamde Plato-eindtermen, een kwaliteits-eis van de grote ziektekostenverzekeraars in Nederland.
Wij citeren uit de brief van het CPION: "Met zeer veel genoegen kunnen wij u meedelen dat het door u aangereikte dossier de commissie dermate heeft geinformeerd en overtuigd dat voor de WMB een positief advies tot onvoorwaardelijke registratie is afgegeven. Wij feliciteren u van harte met dit resultaat!"

Kort gezegd: diegenen die zich na het behalen van hun diploma WMB en hun diploma als TCM therapeut (acupunctuur en/of kruiden) willen aansluiten bij een serieuze beroepsvereniging (bijv. Zhong), krijgen een registratie welke een vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk maakt.
Onderwerp: Beoordelingscriteria voor papers
Algemeen Qing-Bai
30-01-2014
Op het tabblad Downloads zijn de beoordelingscriteria voor papers geplaatst. Deze zijn van toepassing voor alle therapeutenjaren.
Hierin zijn opgenomen de lijsten met onderwerpen voor de opleidingsjaren acupunctuur.
Onderwerp: Westerse Medische Basis
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
28-05-2013
De opleiding Westerse Medische Basis van de Academie Qing-Bai staat op een hoog niveau. Ondanks de concurrentie van opleidingen die qua inhoud en niveau soms discutabel zijn, willen we het niveau behouden en daaraan geen concessies doen.
Wel hebben we besloten de studenten wat meer comfort te bieden, namelijk door eenieder de mogelijkheid te geven de studie van de Westerse Medische Basis te spreiden over twee jaar, met de kosten van slechts één jaar. Dit betekent dat studenten die de WMB doen, indien ze dit wensen, hun studie kunnen spreiden. Dit kan ook als de studie parallel wordt gedaan met een andere studie bij Qing-Bai. Kort gezegd komt het hier op neer: je schrijft je in voor WMB, betaalt voor een jaar cursusgeld, en je kunt twee jaar lang alle lessen volgen die je wilt. Uiteraard kun je de studie ook gewoon in één jaar afronden.