Logo Qing-Bai - Academie voor Chinese Geneeskunde
Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai
Studentenportaal

Studiebord (niet ingelogd)


Hieronder vindt u een voorbeeld van de mededelingen die op het studiebord worden geplaatst. Voor ingelogde studenten worden de mededelingen die voor hun van toepassing zijn getoond.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
22-07-2014 09:16
Studenten van studiereis gyneacologie terug in Nederland
De eerste studenten van de studiereis gyneacologie, onder leiding van docente Martine Cornelissen, zijn inmiddels weer op Nederlandse bodem. De eerste reacties die wij hoorden waren heel erg positief. De groep, grotendeels bestaande uit therapeuten die al jaren werkzaam zijn in hun praktijk, heeft twee weken lang intensief les gehad en veel patienten behandeld aan de universiteit van Jinan. "Bijzonder leerzaam, een unieke reis !".
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
22-07-2014 09:10
Vlucht MH17 Malaysian airlines
We hebben de passagierslijst vergeleken met onze (oud)studentenlijst. Veel studenten van Qing-Bai komen uit Azië of hebben soms een reisvoorkeur naar Aziatische landen. Vooralsnog blijken geen overeenkomsten tussen passagierslijst en studentenlijst. Er zullen echter ongetwijfeld studenten zijn die direct of indirect, via familie, vrienden of kennissen, door deze ramp getroffen zijn. Directie, docenten en medewerkers betuigen bij deze hun medeleven en wensen diegenen die het betreft veel sterkte toe.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
09-07-2014 21:52
Kiiko Matsumoto komt naar Qing-Bai
Eind augustus 2015 geeft Kiiko Matsumoto een tweedaagse workshop aan Qing-Bai. Voor wie haar niet kent: zij is één van de topdocenten van de wereld binnen de Chinese geneeskunde. Zij is heel erg praktijkgericht en geeft altijd weer bijzonder boeiende en inspirerende lessen. We zijn dan ook erg blij, en vereerd, met haar bezoek. T.z.t. komt er meer informatie op TCMbijscholing.nl.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
01-07-2014 14:16
Overzicht van studieresultaten op papier
We sturen je volgende week een overzicht op papier toe van alle tot nu toe behaalde resultaten.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
01-07-2014 13:28
Twee China-reizen
Er zijn dit jaar twee China-reizen. Er is een gespecialiseerde gyneacologie stage, die gisteren is begonnen in Jinan in China onder leiding van Martine Cornelissen.
Daarnaast is er de jaarlijks terugkerende studenten stagereis naar QingDao, onder leiding van Renate Bekker en Li Jie. Deze begint aanstaande maandag. In de loop van deze week vertrekken de studenten richting het oosten.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
01-07-2014 13:24
Inschrijven seizoen 2014-2015
Vergeet niet, indien van toepassing, je in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Dat kan via het studiebord.nl, indien ingelogd, via het menu aan de linkerkant bij "Inschrijven". Na inschrijving krijg je een bevestiging per mail en per post.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
16-06-2014 10:36
Nakijken examens
Met man en macht wordt er al twee dagen gewerkt aan het nakijken van de examens. Zeshonderdachtenzestig examens moeten worden nagekeken en dubbel worden gecontroleerd. We proberen de resultaten zo vroeg mogelijk beschikbaar te hebben, zodat er ruim tijd is tot de herexamens, mocht dat nodig zijn. We houden je op de hoogte.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
06-03-2014 10:10
Uitslagen her-tentamens
Alle uitslagen zijn binnen en staan gepubliceerd. Kijk onder de kop "mijn resultaten".
Algemeen Qing-Bai
19-02-2014 10:26
Diploma-uitreiking op zaterdag 22 maart 2014
De diploma-uitreiking van de Academie Qing-Bai vindt plaats op zaterdag 22 maart om 20.30 uur in de Eenhoorn in Amersfoort (tegenover het station).
Afgestudeerde studenten krijgen hierover deze week nog een mailtje toegestuurd, i.v.m. opgave.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
05-02-2014 20:36
De opleiding Westerse Medische Basis is geregistreerd bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland.
Na een zeer uitgebreide accreditatie, waarbij met name Rolf Eussen als hoofddocent van de opleiding WMB bergen heeft verzet, heeft de Stichting Hoger Onderwijs de opleiding van Qing-Bai opgenomen in haar register. Deze accreditatie is uitgevoerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland). De opleiding Westersee Medische Basis voldoet daarmee aan de zogenaamde Plato-eindtermen, een kwaliteits-eis van de grote ziektekostenverzekeraars in Nederland.
Wij citeren uit de brief van het CPION: "Met zeer veel genoegen kunnen wij u meedelen dat het door u aangereikte dossier de commissie dermate heeft geinformeerd en overtuigd dat voor de WMB een positief advies tot onvoorwaardelijke registratie is afgegeven. Wij feliciteren u van harte met dit resultaat!"

Kort gezegd: diegenen die zich na het behalen van hun diploma WMB en hun diploma als TCM therapeut (acupunctuur en/of kruiden) willen aansluiten bij een serieuze beroepsvereniging (bijv. Zhong), krijgen een registratie welke een vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk maakt.
Algemeen Qing-Bai
30-01-2014 11:45
Beoordelingscriteria voor papers
Op het tabblad Downloads zijn de beoordelingscriteria voor papers geplaatst. Deze zijn van toepassing voor alle therapeutenjaren.
Hierin zijn opgenomen de lijsten met onderwerpen voor de opleidingsjaren acupunctuur.
Algemeen Qing-Bai en Shiatsu
28-05-2013 09:50
Westerse Medische Basis
De opleiding Westerse Medische Basis van de Academie Qing-Bai staat op een hoog niveau. Ondanks de concurrentie van opleidingen die qua inhoud en niveau soms discutabel zijn, willen we het niveau behouden en daaraan geen concessies doen.
Wel hebben we besloten de studenten wat meer comfort te bieden, namelijk door eenieder de mogelijkheid te geven de studie van de Westerse Medische Basis te spreiden over twee jaar, met de kosten van slechts één jaar. Dit betekent dat studenten die de WMB doen, indien ze dit wensen, hun studie kunnen spreiden. Dit kan ook als de studie parallel wordt gedaan met een andere studie bij Qing-Bai. Kort gezegd komt het hier op neer: je schrijft je in voor WMB, betaalt voor een jaar cursusgeld, en je kunt twee jaar lang alle lessen volgen die je wilt. Uiteraard kun je de studie ook gewoon in één jaar afronden.